Wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie. Oprócz wypadków w domu bardzo często dochodzi do wypadków w pracy lub w drodze do pracy. Wtedy pracownik nie jest zdolny do pracy, lecz nie zostaje bez pieniędzy. Ma prawo do nie jednego świadczenia, a jednym z nich jest jednorazowe odszkodowanie.

Kiedy mówimy o wypadku przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane zewnętrzną przyczyną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Są to zdarzenia, które mają miejsce podczas wykonywania obowiązków na danym stanowisku, bez znaczenia jest to, czy zdarzenie miało miejsce w czasie godzin nadliczbowych. Poza tym uznaje się również wypadki, do których doszło na skutek wykonywanych czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Za wypadek w pracy uznaje się również wypadek w drodze pomiędzy siedzibą firmy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Pracownik, który uległ wypadkowi poza zakładem pracy, ale był w drodze do pracy lub z pracy. Warto wiedzieć, że nie wszyscy, którzy ulegli wypadkowi związanemu z pracą, będzie należała się wypłata świadczenia. Wszystkie wątpliwości najlepiej wyjaśni radca prawny Łódź, Warszawa, czy inne duże miasta są najlepszym miejscem, by znaleźć doświadczonego prawnika, który zajmie się wyjaśnieniem każdej sprawy związanej z wypadkiem przy pracy.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie od ZUS to tylko jedno z kilku świadczeń, z jakich może skorzystać pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy. Aby otrzymać odszkodowanie konieczne będzie ustalenie uszczerbku na zdrowiu. Uszczerbek na zdrowiu może być długotrwały, który powoduje upośledzenie czynności organizmu przez więcej niż 6 miesięcy, ale stan zdrowia może się poprawić. Natomiast stały uszczerbek na zdrowiu oznacza, że organizm jest upośledzony na stałe i nie ma żadnej możliwości poprawy stanu zdrowia. Oceną uszczerbku na zdrowiu zajmuje się komisja lekarska lub lekarz orzecznik i można jej dokonać dopiero po skończonym leczeniu i rehabilitacji.

Oprócz wniosku o odszkodowanie trzeba przygotować zaświadczenie o stanie zdrowia, a w tym o zakończonej rehabilitacji, dokumentację medyczną, protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, który przygotowuje pracodawca. Gdy pojawiają się jakieś problemy z napisaniem wniosku bądź ZUS odmówi przyznania odszkodowania, najlepiej poszukać porady prawnej. Wystarczy wpisać w Google np. radca prawny Łódź, a propozycji będzie wiele. Dzięki pomocy radcy prawnego, rozwiązanie sprawy przebiegnie sprawniej, a pracownik będzie miał pewność, że został potraktowany sprawiedliwie. Napisaniem wniosku i udzieleniem porady prawnej osobom, które nigdy wcześniej nie miały styczności z podobnymi sprawami, najlepiej zajmie się radca prawny Łódź jest siedzibą wielu prawników, którzy z chęcią pomogą i zrobią co w ich mocy, by pracownik uzyskał najwyższe o

dszkodowanie.