W przemyśle często można mieć do czynienia z gazami, które są wykorzystywane w pracy wielu urządzeń. Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak duże jest wtedy ryzyko zatrucia szkodliwymi substancjami. Wczesne wykrycie wycieku gazu ma zatem kluczowe znaczenie.

Detektor wielogazowy (sprzęt do wykrywania wycieków gazu w przemyśle)

Jednym z najpopularniejszych urządzeń, które służy do pomiaru stężenia gazów w pomieszczeniach jest detektor wielogazowy. Dzięki użyciu tego prostego urządzenia można określić szybko, czy ilość substancji lotnych przekracza dopuszczalne normy bezpieczeństwa dla ludzi. Można tym samym podzielić pomieszczenia i hale na bezpieczne obszary, a także podzielić je na strefy zagrażające wybuchem z powodu zbyt dużego stężenia gazów przemysłowych. Detektor wielogazowy może również być wykorzystywany do wykrywania stref, gdzie występuje zbyt niskie stężenie tlenu (na przykład kanały).

Obsługa i działanie detektora wielogazowego

Korzystanie z tego miernika jest bardzo proste i intuicyjne dzięki dopracowanemu i logicznemu panelowi kontrolnemu. Od razu po uruchomieniu jest on gotowy do pracy, a obsługa polega na wykorzystaniu zaledwie kilku przycisków. Pomiar można wykonywać dla kilku gazów jednocześnie, a wyniki można przesłać za pomocą transmisji radiowej lub Bluetooth. Sprzęt od razu informuje o niebezpiecznym poziomie gazów w otoczeniu za pomocą alarmu, podając jednocześnie wyniki pomiarów na wyświetlaczu. Detektor wielogazowy jest odporny na działanie wody oraz innych potencjalnie szkodliwych czynników, dzięki posiadaniu szczelnej obudowy. Urządzenie może być wykorzystywane w zakładzie pracy i fabryce przez wiele lat.

Znaczenie bezpieczeństwa

Do rozszczeknienia instalacji gazowej może dojść zarówno podczas codziennej eksploatacji sprzętu, jak również podczas remontu i konserwacji. Z tego powodu bardzo istotne jest zapewnienie ciągłego pomiaru ilości substancji lotnych w powietrzu. Od razu po przekroczeniu niebezpiecznej ilości pracownicy powinni zostać ewakuowani z zagrożonego miejsca. Problem może pojawić się w bardzo wielu sytuacjach, także tych nie związanych z przemysłem. Często takie mierniki są montowane na stałe obok instalacji gazowych. Detektor wielogazowy (sprzęt do wykrywania wycieków gazu w przemyśle) to niezbędne urządzenie zwłaszcza w branży chemicznej, mechanicznej oraz energetycznej. Długa żywotność, niezawodność oraz niskie koszty eksploatacji sprawiają, że to urządzenie jest niezbędne do zapewnienia pracownikom odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa.