Indywidualiści mają problem z odnalezieniem się w grupie. Z drugiej strony podczas rozmów rekrutacyjnych zapewniają, że są skłonni i wręcz chętni do współpracy z innymi. Największy zaś kłopot pojawia się po stronie managera, który musi zachęcić ich do pracy grupowej. Jak to zrobić?

Lepiej w grupie czy samodzielnie?

Grupy potrafią osiągać doskonałe wyniki, jednak panuje przekonanie, że na ich sukces pracuje zwykle mniejsza część, a reszta robi za tło. W ten sposób dochodzi do konfliktów, bo tworzą się podziały, ludzie uważają, że pracują w nierówny sposób, a są tak samo wynagradzani. Indywidualiści zaś uznają, że samodzielnie są w stanie zdziałać więcej i szybciej. Nie wdają się bowiem w niepotrzebne dyskusje i utarczki słowne. Działają w skupieniu, szybko, efektywnie. Mają przekonanie, że ich pomysły są najlepsze i bez niczyjej pomocy mogą je zrealizować w 100%. Co na to manager, który musi zapanować nad grupą, w tym indywidualistów?

Jego zadaniem jest zastanowienie się nad tym, w jaki sposób zarządzać taką grupą. Pomocą może być wiedza pozyskiwana z kursów, ale i publikacji. Psychologia w biznesie książka, która jest w stanie rozwiać wiele wątpliwości. Nie daje gotowych rozwiązań, ale wskazówki i porady, z jakich skorzystają nie tylko managerowie.

Synergia działania

Indywidualiści muszą zostać przekonani, że pomysł każdego z danej grupy, ma równą wartość. Samodzielnie – owszem – można wiele zdziałać, ale praca zespołowa to synergia działania. Uzupełnianie się, wykorzystanie najlepszych kompetencji wszystkich osób, które do danej grupy należą. Wpisując w swoją wyszukiwarkę hasło 'psychologia w biznesie książka’, można znaleźć drukowane i internetowe pozycje, z jakimi warto się zapoznać. Skorzystają na nich nie tylko managerowie, ale i indywidualiści. Może to być świetna lekcja i okazja do przekonania się, jak wiele zalet niesie ze sobą praca zespołowa.

Indywidualizm w biznesie jest potrzebny, ale im bardziej się on rozwija, tym bardziej potrzebna i wartościowa staje się praca zespołowa. Sięgając po poradnik czy publikację, jak psychologia w biznesie książka o koncepcjach teoretycznych i badaniach psychologicznych, można wiele się nauczyć. Przede wszystkim jednak przekonać, że indywidualizm i grupę da się pogodzić.