Niemcy oraz Holandia to da kraje do których ludzie mieszkający w Polsce chętnie się udają. Jest to związane z tym, że wypłata w Euro przeliczona za złotówki jest zdecydowanie wyższa niż przeciętne polskie zarobki. Standard życia jest tam zdecydowanie wyższy, do czego można się szybko przyzwyczaić. Czy po zakończeniu pracy można otrzymać zwrot podatku?

Zwrot podatku z zagranicy w przypadku Niemiec i Holandii

Polacy pracujący w Holandii mogą ubierać się o zwrot podatku z zagranicy, jednakże pieniądze zostaną zwrócone na ich konto tylko w przypadku, kiedy w czasie trwania pracy zapłacili oni za dużo podatku. Sytuacja jest taka sama w przypadku mieszkania na obszarze Polski. W tym przypadku o zwrot podatku z zagranicy można uzyskać nie później niż 5 lat po zakończeniu pracy zarobkowej na obszarze tego kraju. Najważniejsze to posiadać odpowiednie dokumenty i w przypadku Niderlandów jest to JAAROPGAVE, czyli karta podatkowa, którą pracownik musi otrzymać od pracodawcy nie później niż do 31go stycznia. Wszyscy pracodawcy mają obowiązek wystawić ten dokument, a więc jeśli Polak pracujący w Holandii miał 5 różnych prac, powinien być w posiadaniu 5 JAAROPGAVE. Nie można się obyć także bez BSN/SOFI number, czyli numeru ubezpieczenia społecznego, który uzyskuje każdy kto udaje się do Holandii w celach zarobkowych. Kiedy pracownik nie ma w swoim posiadaniu JAAROPGAVE można ubierać się o zwrot podatku w przypadku dostarczenia do urzędu SALARIS.

SALARIS to odcinek wypłaty wynagrodzenia, który otrzymuje się raz na tydzień bądź raz w ciągu miesiąca. Na dokumencie widnieje kwota wynagrodzenia, a także informacja na temat zaliczki na podatek. Podatek z Holandii może być zwrócony zarówno po samodzielnym wypełnieniu wszystkich formularzy, jak i przy pomocy specjalnej firmy. Większość osób doczekuje się uzyskania kilkuset euro, co stanowi dobry, a czasem nawet niespodziewany zastrzyk gotówki. Po dostarczeniu wniosku do urzędu trzeba poczekać na decyzję od 3 do 6 miesięcy. Czas ten wydłuża się w przypadku, kiedy w formularzach znajdzie się błędy bądź pracownik nie dołączył wszystkich potrzebnych dokumentów.

Zwrot z Niemiec

Zwrot podatku z zagranicy, a dokładniej Niemiec można otrzymać do 4 lat po zakończeniu pracy zarobkowej u naszych sąsiadów. Tak jak i w innych przypadkach konieczne jest posiadanie wymaganych dokumentów, które umożliwią skontrolowanie podanych informacji. W przypadku powrotu z Niemiec należy posiadać lohnsteuerkarte, besondere lohnsteuerbescheiningung oraz lohnsteuerbescheinigung. Na wymienionych dokumentach widnieją informacje odnośnie kwoty wynagrodzenia, składek na ubezpieczenie i zaliczek pobranych na podatek. Oczywiście dokumenty te mogły się zawieruszyć, albo zginać, ale po skierowaniu prośby do pracodawcy nie powinno być problemu z ich ponownym uzyskaniem. Wszystkie dowody oraz właściwie wypełnione formularze należy skierować do niemieckiego urzędu skarbowego. Na uzyskanie pieniędzy trzeba poczekać tak samo jak w przypadku innych państw. Kiedy chodzi o Niemcy trwa to z reguły od 3 do maksymalnie 5 miesięcy Czas się oczywiście wydłuża, jeśli pracownik ubiegający się o zwrot podatku nie zawrze wszystkich dokumentów, albo będą zawierały one błędy. Pieniądze mogą zostać zwrócone zarówno na konto walutowe, jak również dostarczone przy pomocy czeku, który w dalszej kolejności należy zrealizować. Niestety nie istnieje możliwość uzyskania pieniędzy na polskie konto, dlatego wiele osób, które już zamknęło niemieckie konto decyduje się na przyjęcie czeku pieniężnego.